تایمر تکرار

تایمر تکرار

قابلیت تایمر تکرار به کلیه ی سیستمهای ۴ و ۸ و ۱۶ کاناله پرو اضافه شد
طرز عملکرد تایمر تکرار به این صورت می باشد که کاربر می تواند بر روی خروجی مورد نظر خود یک تایم وصل و یک تایم قطع بر حسب دقیقه تنظیم نماید. از آن پس خروجی بصورت اتوماتیک و دائمی شروع به وصل و قطع میکند و مادامی که پیامک غیرفعال سازی ارسال نگردد، این تایمر به کار خود ادامه میدهد. برای مثال فرض کنید میخواهید خروجی اول بصورت مداوم یک ساعت روشن و پنج ساعت خاموش باشد؛ کافیست بر اساس دستورالعمل دفترچه ی راهنما این مقادیر را برحسب دقیقه بر روی دستگاه از طریق پیامک تنظیم نمائید.

نظرات بازدیدکنندگان